Europe | Asia | North America | South America | Africa | Australia

Afghanistan, American Samoa, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, East Timor, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Macao, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, North Korea, Oman, Pakistan, Palestinian Territory, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam, Yemen

Vietnam

A A Sầu, An Bang, An Binh, An Bình (1), An Bình Thạnh (1), An Châu, An Dương, An Hà, An Hải, An Hải Phướng, An Hâu (1), An Hòa, An Hòa, An Khê, An Khê, An Lạc, An Lương (1), An Ma, An Mỹ, An Ngãi (1), An Nhân, An Nhơn, An Nhơn Xã, An Ninh, An Phu Dong, An Phước, An Qứi, An Thạnh, An Thiếm, An Thoi, An Vĩnh Phướng, Anh Sơn, Ap Bac Lan, Ap My Quo, Ap Rạch Soi, Ap Vi Binh
Ấn Nam Ly, Ấp An Ðiền, Ấp An Kroët, Ấp An Mỹ, Ấp An Phú, Ấp An Phú, Ấp Bá Lan, Ấp Bá Lập, Ấp Bà Tiến, Ấp Ba Vinh, Ấp Bắc, Ấp Bào Siêm, Ấp Bên The, Ấp Bình Hòa, Ấp Bình Hòa (1), Ấp Bình Hưng, Ấp Bình Khánh (2), Ấp Bình Lạc, Ấp Bình Lương (1), Ấp Bình Phó, Ấp Bình Phụng, Ấp Bình Qứi, Ấp Bình Tả (2), Ấp Bình Thạnh, Ấp Bình Thạnh (1), Ấp Bình Thương, Ấp Binh Trung, Ấp Bung Riềng, Ấp Cả Quản, Ấp Châu Thới, Ấp Chợ, Ấp Chợ Dinh, Ấp Ða Lôc, Ấp Ða Lợi, Ấp Ða Thành, Ấp Ða Thiên, Ấp Ðại Nga (2), Ấp Ðại Tài (2), Ấp Ðinh An (1), Ấp Ðịnh Hòa, Ấp Ðông An (1), Ấp Ðông Ðô, Ấp Ðông Quì, Ấp Dừa, Ấp Gia Tuốch, Ấp Giếng Mới, Ấp Gò Dinh, Ấp Hội Thanh, Ấp Hưng An, Ấp Hưng Hòa Tây (2), Ấp Hưng Lộc, Ấp Hưng Nghĩa, Ấp Kế Mỹ, Ấp Khánh Phước (1), Ấp Kim Thạch, Ấp Kroët, Ấp Lạc Tr, Ấp Lâm Lộc, Ấp Lâm Phú, Ấp Lò Gốm, Ấp Lò Vôi, Ấp Lộc Lâm, Ấp Lộc Trác, Ấp Long Bình, Ấp Long Cát, Ấp Long Châu, Ấp Long Ðại, Ấp Long Hồ Hạ, Ấp Long Khánh, Ấp Long Kiên I, Ấp Long Liên, Ấp Long Qứi, Ấp Long Sơn, Ấp Long Thạnh, Ấp Long Thạnh, Ấp Man Ling, Ấp Miểu, Ấp Mỹ An, Ấp Mỹ Hải, Ấp Mỹ Hiệp, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Mỹ Hòa (2), Ấp Mỹ Kiệm, Ấp Mỹ Lợi, Ấp Mỹ Lợi (1), Ấp Mỹ Long (2), Ấp Mỹ Phước, Ấp Mỹ Thạnh, Ấp Mỹ Thới (5), Ấp Nam, Ấp Ngọc Hải, Ấp Nguyễn Thái Học, Ấp Nhì (1), Ấp Nhơn Bình, Ấp Nhơn Khánh, Ấp Nhơn Lộc, Ấp Nhơn Phước, Ấp Nhuận Ốc, Ấp Nhứt (1), Ấp Ninh Bình, Ấp Ông Hiền, Ấp Ông Lang, Ấp Ông Tú, Ấp Phó, Ấp Phong Phú, Ấp Phú An, Ấp Phú Bình, Ấp Phú Ðiền, Ấp Phú Ðịnh, Ấp Phú Hòa (3), Ấp Phú Hòa (5), Ấp Phú Lợi, Ấp Phù Lý (1), Ấp Phú Thạnh (2), Ấp Phú Thạnh (4), Ấp Phú Thọ, Ấp Phú Thuận (1), Ấp Phú Tịnh (2), Ấp Phum Lu, Ấp Phước Cang, Ấp Phước Hòa, Ấp Phước Thánh, Ấp Phước Tĩnh, Ấp Phương An, Ấp Rạch Bần, Ấp Rạch Mẹo, Ấp Rừng Lá, Ấp Sơn Thủy (2), Ấp Sông Phan, Ấp Sung Xuân, Ấp Suối Cát, Ấp Tam Tân, Ấp Tân An (1), Ấp Tân An (2), Ấp Tân An Thi, Ấp Tân Bình (1), Ấp Tân Bình (1), Ấp Tân Hà, Ấp Tân Long, Ấp Tân My, Ấp Tân Phú, Ấp Tân Phú, Ấp Tân Phú (1), Ấp Tân Thạnh (4), Ấp Tây, Ấp Teurlang Ðông, Ấp Thành, Ấp Thanh Bình, Ấp Thanh Nam, Ấp Thanh Nguyên, Ấp Thanh Sơn (1), Ấp Thiẹn Ái, Ấp Thiện Lập, Ấp Thiện Long, Ấp Thiện Phước, Ấp Thiện Sơn, Ấp Thới Bình (5), Ấp Thới Hòa, Ấp Thới Thuận (4), Ấp Tiên Lợi, Ấp Trà Kha, Ấp Trảng, Ấp Trùm Tri, Ấp Trung (3), Ấp Tư Tây, Ấp Vĩnh Bình, Ấp Vĩnh Ðông, Ấp Vĩnh Hanh Chàm, Ấp Vĩnh Hảo, Ấp Vĩnh Hưng, Ấp Vĩnh Phú, Ấp Vĩnh Tây (2), Ấp Xóm Mới, Ấp Xuân An
B B'sar Dit, B'Su M'Rao, Ba Be, Ba Ðông, Bá Hạ, Ba Hòn, Ba Na, Ba Queo, Ba Ria, Ba Se, Ba Tơ, Ba Tri, Ba Vì, Bắc Giang, Bắc Hà, Bắc Hà, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bác Mã, Bắc Ninh, Bắc Sơn, Bắc Sớn, Bắc Tà, Bạch Mã, Bai Chay, Bai Lang, Bãi Man, Bai Sương, Bản Àng, Bản Ăng, Bản Bang, Bản Bố Ổn, Bản Bon, Bản Chiềng Di, Bản Có, Bản Cong Na, Ban Cuc Lua, Ban Cui, Ban Den, Bản Giỏ (1), Bản Gùm, Bản Ha, Bản Him Lom, Bản Hon, Bản Kam, Bản Khe Chè, Bản Kin, Bản Lec, Bản Lêu, Bản Ma, Bản Na Bâ, Bản Ngoa, Bản Pa Huone, Bản Pac Nhi, Bản Pho, Bản Pho, Bản Phường, Bản Piên, Bản Ping, Bản Qua, Bản Suối Hôi, Bản Thấu, Bản Tiane, Ban Xieong, Bản Yên, Bẩn Yên Nhân, Bằng Lũng, Bằng Trù, Bào Bình Hạ, Bao Loc, Bao Tai, Bảo Yên, Bát Trang, Bát Xát, Bàu Dòi, Bau Sen, Bay Chè, Bến Bào, Bến Cá, Bến Cát, Bến Ðình, Bến Lức, Bến Thủy, Ben Tre, Bí Giàng, Biđong, Bien Hoa, Binh Ba, Bình Chánh, Binh Chau, Bình Chuẩn, Bình Ðại, Bỉnh Di, Binh Dong, Bình Ðông, Bình Ðông (2), Bình Ha, Binh Hai, Bình Hòa, Bình Hòa, Bình Hòa Xã, Bình Hưng, Binh Hung Hoa, Bình Kiều (1), Bình Lâu, Bình Liêu, Binh Long, Bình Quới, Bình Sơn, Bình Sum, Binh Tân, Binh Thanh, Bình Thanh, Bình Thành, Bình Thạnh, Bình Thủy, Binh Tien, Bình Tr, Bình Trị Ðông, Bĩnh Trung, Bình Tú, Blao Klong Ner, Blao Srê, Bồ Sơn, Bố Trạch, Bon Ðak N'đrot, Bon Leng, Bondon, Bong Ha, Bồng Sơn, Bóng Suối, Bu Giam Ten, Bù Hóc, Bùi Tiếng, Bưng Sé, Buôn Alê (1), Buôn Bedeur, Buôn Buk So (1), Buon Bur, Buôn Dhă Prŏng, Buôn Ðũng, Buôn Enao, Buôn Ké Blang, Buôn Kô Sir, Buôn Kuop, Buôn M'trong, Buon Ma Thuot, Buôn Mhang, Buôn Niêng, Buôn Pưk Prong, Buôn Treun
C Ca Công, Cà Mau, Cai Be, Cai Lậy, Cái Răng, Cái Rồng, Cam Bao Ngoai, Cam Ðường, Cam Lâm, Cẩm Lâu Nam (1), Cẩm Phả, Cam Ranh, Cam Ranh, Can Gio, Can Tho, Cao Bằng, Cao Ðình, Cao Lãnh, Cat Ba, Cat Tien, Cầu Giát, Cau Ha, Cầu Thượng, Cây Dừa, Cây Quéo, Cha Pai, Chắm Ché Húa, Cham Ta Lao, Chân Châu, Chan Tchay, Chánh Oai (1), Chau Doc, Châu Làng Chánh, Chí Hòa, Chi Hối, Chi Lăng, Chi Lập (2), Chí Linh, Chi Quan, Chiềng Cang, Chinh Phú, Chính Trung, Chợ Giữa, Chợ Kem, Cho Lach, Chơ Mơi, Chợ Phước Hải, Chom Son, Chu Mẫu, Chúc Sơn, Chung Cap, Chung Thuy, Cirlao Da Kop, Cổ Dũng, Cổ Nhue, Cổ Viễn, Cốc Lếu, Coc Pouc, Cohia, Con Cuông, Con Dao, Con Yang Darlam, Cong Luận, Cộng Phú, Cong Thanh (3), Công Thôn, Cu Chi, Cư Chinh, Cừ Lạc, Cú Lao, Cù Lao, Cu Lao Thu, Cua Can, Cua Lap, Cửa Lò, Cửa Thôn, Cuong Ha, Cương Linh, Cửu Yên (2)
D Da Ðeum (2), Da Hòa, Da Lat, Da Nang, Dai Mo, Dak Nhé (2), Dak Pek, Dak Rơleang, Dam Mon, Dam Thuy, Dan Mey, Dao Co To, Dè Alay Kour, De Dang (1), Di An, Dĩ An, Di Linh, Dịch Trì, Dich Vong Trung, Diêm Ðiền, Diếm Xá, Dien Ban, Dien Bien Phu, Diện Biên Phủ, Diễn Châu, Dien Khanh, Do Nha, Doc Let, Dồn Lưống, Dồn Sợn, Dong Anh, Dồng Banh, Dong Giang, Dong Hoa, Dong Hoi, Dong Khu, Dong Quan, Dong Thuong, Dồng Văn, Dồng Xoài, Dũ Lộc, Duc Thinh, Dương Cảnh, Dương Cơ, Dương Liễu (2), Dương Luật, Dương Thành, Duong To, Dương Tô, Duy Ðông (1)
Ð Ða Gia, Ða Hội, Ðá Lòn, Ðại Hanh, Ðại Khối, Ðại Lãnh, Ðại Lào, Ðái Sơn, Ðại Tiêt, Ðại Vi, Ðại Yên, Ðạo Thành, Ðèo Lãng, Ðiền Xá, Ðiệp Sơn, Ðinh An (1), Ðinh An (2), Ðĩnh Bĩnh Lộc, Ðịnh Hòa, Ðịnh Quán, Ðinh Thôn, Ðố Sơn, Ðoan Xá, Ðôn Hậu, Ðồng Cốc, Ðông Côi, Ðồng Dụ, Ðồng Gội, Ðông Hà, Ðông Hòa, Ðộng Hỏi, Ðông Khê, Ðồng Khê Sâu, Ðông Lỗ, Ðồng Lư, Ðông Mỹ (2), Ðồng Ngọ, Ðông Sa, Ðồng Sâm, Ðông Tác (1), Ðông Thai, Ðông Thanh, Ðống Thôn, Ðông Tru, Ðong Vang, Ðức Hòa, Ðức Hòa, Ðục Khê, Ðức Lập, Ðức Long, Ðưc Trọng
F Fimnom
G Ganh Dau, Giạ Cát, Gia Lâm Pho, Gia Luận, Gia Nghĩa, Gia Thượng, Giai Lạc, Gian Khâu, Giang Ché, Giảng Vũ, Giáp Tam, Giáp Vinh Yên, Giong Rieng, Gìồng Trầu, Giồng Trôm, Giồng Tú Ðiền, Gò Dầu Hạ, Go Dua, Go May, Gow Tow
H Hà Bàng, Hạ Biên, Hà Bình (1), Hạ Ðoạn, Hà Ðông, Ha Giang, Ha Lam, Hà Lan (2), Hà Linh, Hà Lời, Ha Long, Hạ Lý, Hà My Tây (2), Hà Quảng (1), Ha Tien, Ha Tinh, Ha Tou, Hà Trung, Hải Dương, Hải Giang (1), Hải Hậu, Hai Phong, Hăi Thôn, Hải Yên, Hàm Ninh, Hàm Tân, Hàn Thượng, Hang Kie, Hang Suối, Hanoi, Hao Nam, Hao Su Ngai, Hậu Dương, Háu Nữ, Hiến Hào, Hiệp Hòa, Hiệp Hòa, Hiếu Nhơn, Ho Chi Minh City, Ho Coc, Hồ Ðá, Ho Tô, Ho Tram, Hòa Bình, Hòa Bình, Hòa Bình, Hòa Ðình, Hòa Lạc, Hoa Si Pan, Hoài Dưc Phủ, Hoàn Giáp, Hoằng Hóa, Hoằng Lễ, Hoàng Lỗ, Hoang Mai, Hoàng Mai, Hoàng Ngà, Hoàng Su Phì, Hoằng Xá, Hoat, Hoi An, Hội Mỹ, Hội Sơn (2), Hon Khoai, Hòn Một, Hớn Quản, Hồng Ngự, Hong-chong, Houei Tia, Huân Cát, Hue, Hung Ha, Hưng Long, Hưng Lương, Hưng Nhơn (2), Hưng Yên, Hương Bá Thước, Hướng Ðạo, Hương Gia, Hương Sơn, Hương Tân Lạc, Hương Thũy, Hương Trà, Hương Vỹ, Hữu Cung, Hữu Hưng, Huỳnh Giãng, Huỳnh Trung
I Ich Vinh
K Ke Ga, Ké Nách, Kế Sách, Kệ Sơn, Kẻ Tắt, Kem Phieng, Khắc Niệm Hạ, Khang Quy, Khau Chay, Khê Chuôi, Khế Lau, Khu Chi Lăng, Kiao Loung, Kiến An, Kiến Ðức, Kiên Lương, Kiến Văn, Kiều Ðại, Kiều Sơn, Kim Côn, Kim Nguyên, Kim Quan, Kim Sơn, Kinh Dinh, Kinh Kia, Ko Ong, Koc Pai, Koc Phong, Kon Barr, Kon Cho Dri, Kon Klang, Kon Rơbang, Kon Rung (1), Kon Tum, Kon Tum, Kon Tum Kơ Nâm, Kon Tum Kơ Pang, Kon Von Kla, Konteh Sre Pong, Krela Goul, Kroun, Kung Ma, Kỳ Anh, Kỳ Vĩ
L Lá Cam, La Gi, La Gian, La Phu, La Phù, La Phù, La Vân (2), Lac Binh, Lạc Dương, Lạc Thành, Lạc Thành, Lai Châu, Lai Sơn, Lái Thiêu, Lai Vung, Lam Cầu, Lâm Xuyên, Lan Ha Bay, Lan Hung, Lan Trà, Làng Bang, Làng Ben, Làng Cac, Làng Cào, Làng Cay, Làng Chàng, Làng Chiên (1), Làng Chiêu, Lang Co, Làng Dak Tung, Làng Dâng, Lang Danh, Làng Dương, Lang Gi, Làng Ha, Làng Hạ, Làng Hoa (2), Làng Ke Ná Bong, Lang Kiem, Làng Lap, Làng Liễu, Lang Lủ, Làng Me, Làng Môn, Làng Ngu, Làng Phước Bửu, Lạng Sơn, Làng Song Ca, Làng Sung, Làng Tiên Cát, Làng Trang, Lang Va, Làng Xa, Làng Xao Vang, Lao Bao, Lao Cai, Lao Chải, Lão Lý Tchay, Lão Phong, Lao San Chay, Lao Tchay, Lê Vinh, Leu To, Lien Son, Liên Trì (3), Liên Trì (4), Liễu Giai, Liêu Trì (1), Linh Xúân, Linh Xuân Thôn, Lo Sui Tong, Loc An, Lóc Ða, Lộc Ðậi, Lôc Hải, Lôc Hòa, Lôi Ðộng, Long An, Long Bình, Long Bình, Long Bình, Long Châu, Long Hai, Long Khanh, Long Khanh, Long Thạnh Mỹ, Long Vân, Long Xuyên, Loung Co, Lực Hánh, Lung Co (1), Lũng Niêo, Lũng Tiềm, Luong Son, Lương Sơn, Lưu Xá, Lý Hòa, Ly Son, Ly Tzeu Ping
M Ma Phan, Madagui, Mai Chau, Mai Chầu, Mai Dich, Mai Hạ, Mai Hai, Man Phung, Manline, Mạo Khê, Mễ Trì, Mèo Vạc, Mia Xu, Miếu Ông, Minh Nông, Mộc Châu, Mộc Hóa, Môc Hoàn, Móng Cái, Mông Dương, Mù Cang Chải, Mui Ne, Mường Hum, Mường Khaa, Mỹ An, My Binh, Mỹ Ðuc, Mỹ Hiệp (2), Mỹ Lại (1), Mỹ Phước, Mỹ Thạch, My Tho, My Thuan
N Nà Dong, Na Hang, Na Hang, Nà Khiêng, Na Ma Len, Na Ngô, Na Pa, Nà Pài (2), Na Sao, Na Thôn, Năm Căn, Năm Căn, Nam Cap, Nam Ðịnh, Nam Du, Nam Giao, Nam Hoa, Nậm Hoắc, Nam Liên, Nam Long, Nam Mẫu, Nam Pi, Nam Quất, Nam San, Nam Thành, Nam Toun, Nam Tu Liem, Nam Uieu, Nam Xương, Nan Giang, Nang Thău, Ngải Sơn, Ngân Câu (2), Nghi Sơn, Nghĩa Ðô, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộ, Nghĩa Lộ, Ngo Bu, Ngô Xa, Ngọc Khám, Ngọc Lien, Ngọc Quang, Ngọc Sơn, Ngọc Tĩnh, Nguyên Khê, Nguyên Ngoại, Nguyễn Thôn, Nguyệt Hạng, Nguyệt Hòa, Nha Trang, Nhân Lý, Nhàn Thanh, Nho Quan, Nhơn Ðúc, Nhơn Trạch, Như Thức, Niêm Sơn, Ninh Binh, Ninh Hai, Ninh Hòa, Ninh Lão, Ninh Môn, Ninh Phuoc, Ninh Van Bay, Noi Bai, North Island
P Pa Hiem (1), Pac Ngoi, Pac Xin, Pan Linh, Pan Pho Piao Bong, Pan Phó Tchay, Pắo Cap, Phả Lại, Phai Mai, Phan Kơng Su, Phan Rang, Phan Thiet, Pho Bang, Phố Cò, Phố Cũ, Pho Mới, Pho Trach, Phò Trì, Phong An, Phong Ðiền, Phong Mỹ (2), Phong Nam Thọ, Phong Ngũ (1), Phong Nha, Phong Phú, Phong Tân Thái, Phú An, Phú Bình, Phú Ðổ, Phú Hiệp (2), Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Hữu, Phú Khương, Phú Lâm, Phú Lỗ, Phu Lo Dong, Phu Loc, Phú Lộc (1), Phú Lợi, Phu Lưu, Phù Lưu Tế, Phủ Lý, Phú Mỹ, Phú Mỹ, Phú Mỹ Tây, Phu Nhi, Phú Nhuận, Phù Ninh, Phú Quí, Phu Quoc, Phú Quý, Phú Riềng Sron (1), Phú Tài (1), Phú Th, Phú Thanh, Phú Thạnh, Phú Tho, Phú Thọ, Phú Thọ, Phú Thọ Hòa, Phú Thú, Phú Thương Thôn, Phú Triều, Phu Trung, Phú Vang, Phú Vang (1), Phú Xá, Phúc Lai, Phúc Trì, Phúc Yên, Phum Banteai Dek, Phùng Thôn, Phước Bình, Phước Ðổng (1), Phước Hậu, Phuoc Hoi, Phuoc Long, Phước Lương, Phước Mỹ, Phước Sơn, Phường An Thương, Phường Chày, Phường Hà Khê, Phường Mỹ Thành, Phường Quang San, Phường Sáu, Phương Viên, Plé Brang T”pé (1), Plei Brel (2), Plei Chuêt, Plei Gơl, Plei Groi, Plei Hơlăng, Plei Kênh Ea H”dang, Plei Kêp, Plei Khưn, Plei Kly, Plei Kơtêng, Plei Poô Xoi, Plei Trăm (2), Pleiku, Port Campha, Poum Ban, Pu Luong
Q Qua Phố, Quản Bạ, Quận Ðăng (2), Quan Lạn, Quan Tình, Quan Tom, Quang Hanh, Quảng La, Quảng Lãm, Quang Ngai, Quang Ninh, Quảng Ninh, Quang Suối, Quang Tri, Quảng Trị, Quí Hòa, Quy Nhon, Quy Thượng, Quyền Hoành, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lôi
R Rach Gia, Ri Hill, Riong Serignac, Ro Ngoi, Rống Vong
S Sa Ðéc, Sa Huynh, Sa Pa, Sa Pả, Sa-Dan, Sai Dong, Sầm Sơn, San Sả Hồ, San Toung, Sholon, Siao Mi Ti, Sín Chải, Sin Than, Sốc Cup Ðe, Soc Trang, Sơn Ðình, Sơn Ðồng, Sơn La, Sơn Tây, Sông Bé, Song Cau, Song Mai, Sop Cop, Sou Mia Quan, Súng Mong, Suối Cát (2), Suối Hải, Suối Rem
T Tả Chung Hồ, Ta Ho, Ta Lai, Ta Lan Than, Ta Lang (2), Ta Ly, Tả Phìn, Tả Van, Tac Ai, Tak Xa, Tam Bình, Tam Ðảo, Tam Ðiệp, Tam Hà, Tam Hiệp, Tam Ky, Tam Tòa, Tám Xá, Tan An, Tân An, Tân An, Tân An, Tân An, Tân Bình, Tân Ðiền, Tân Ðông Hiệp, Tan Hiep, Tân Hiệp, Tan Hoa, Tân Hội (1), Tan Huong, Tân Kiên, Tân Kỳ, Tân Lộc, Tân Lương, Tân Lưu, Tan Phong, Tan Phong, Tan Phu Trung, Tân Phước Khánh, Tân Tạo, Tân Tạo, Tân Thành, Tân Thạnh, Tân Thành (1), Tang Klang, Tang My, Tăng Nhơn Phú, Tanh Châu, Tây Dắng, Tây Hồ, Tây Ninh, Tay Phuong, Tây Tựu, Tcha Loung (2), Tché Réou, Tề Lé, Teurnoun, Thác Bà, Thạch Khôi, Thach Loi, Thái Bình, Thái Nguyên, Thái Thiên, Thăng Bình, Thăng Ðông (1), Thăng Ðức, Thanh Am, Thanh Bình, Thanh Cao, Thanh Cương, Thanh Ðông (1), Thạnh Ðức, Thanh Hải, Thanh Hóa, Thanh Khê, Thanh Lâm, Thạnh Mỹ, Thạnh Mỹ, Thạnh Mỹ Tây, Thanh Nhan, Thanh Phước An, Thanh Quang, Thanh Thù, Thanh Tri, Thanh Xương, Thap Muoi, Thê Ðồng, Thế Rương, Thế Thạnh (1), Thiện Chánh (1), Thiện Kế, Thiên Niệm, Thinh Làng, Thổ Tăng, Thới Bình, Thôn An Ðô, Thôn An Dương, Thôn An Hòa, Thôn An Ninh, Thôn An Vân Thượng, Thôn Bảo An, Thôn Bình An, Thôn Bình Hưng, Thôn Cam Lộ, Thôn Cảnh Dương, Thôn Cát Lợi, Thôn Ðắc Nhơn, Thôn Ðiền Hạ, Thôn Ðông Giang, Thôn Dư Khánh, Thôn Dương Phẩm, Thôn Dương Xuân Hạ, Thôn Hải Các, Thôn Hò Ða, Thôn Hòa Ða, Thôn Khánh Cam, Thôn Kim Long (1), Thôn Lạc Nghiệp, Thôn Lại Thê, Thôn Lập An, Thôn Lập Ðình, Thôn Mán, Thôn Mỹ Ca, Thôn Mỹ Nghĩa, Thôn Mỹ Nghiệp, Thôn Mỹ Nhơn, Thôn Mỹ Phước, Thôn Nghĩa Hi, Thôn Nhan Biều (1), Thôn Núi, Thôn Phú Ân Bắc, Thôn Phú Vinh, Thôn Phú Xương, Thôn Phước Hung, Thôn Phước Lộc, Thôn Phước Tuy, Thôn Quật Xá, Thôn Tân Hội, Thôn Tân Mỹ (1), Thôn Thái Dương Hạ, Thôn Thái Thông, Thôn Thế Chí Ðông, Thôn Thủy Dương, Thôn Trà Long, Thôn Trị Thủy, Thôn Trung, Thôn Trường Giang, Thôn Từ Thiện, Thôn Văn Dương, Thôn Vĩnh Ðiềm Trung, Thôn Xuân Lạc, Thôn Xuân Lỗ, Thông Tây Hội, Thông Tây Hội, Thốt Nốt, Thu Dau Mot, Thủ Ðức, Thu Lô Phường, Thuan An, Thuận An, Thuận Biên, Thuận Thiên, Thuận Tốn, Thượng Ðinh, Thượng Ðình, Thuong Thon, Thượng Thôn, Thượng Thộn, Thương Xà (2), Thụy Phương, Thủy Triều, Ti Mỏng Vạn, Tích Sơn, Tiên Dược Hạ, Tiện Hội, Tiên Nơn, Tiên Tân, Tiền Tiệp, Tiên Wán Teau, Tĩnh Gia, Tinh Xa, Toan Tố, Tổng Cang, Trà Bao, Trà Khê (1), Trà Vinh, Trai Ðỏ, Trại Kênh, Trai Mat, Trại Vang, Trại Xuân, Tràm Chim, Trảng Bàng, Trang Liet, Tri Lê, Triệu Phong, Trực Cát, Trung An, Trung Chải, Trung Chánh, Trung Lập, Trung Ngoal, Trung Trang, Trung Văn, Truong Dong, Trương Lâm, Truông Mít, Truong Tay, Trương Xuân Dông (1), Tư Nghĩa, Tu Son, Tư Trang, Tuân Cáo, Tuan Chau, Tuần Giáo, Tuy Hoa, Tuy Luật Mỹ, Tuy Phong, Tuy Phươc, Tuyên Hóa, Tuyên Quang
U Uat Luy, Ung Hoa, Uông Bí
V Van Cat, Văn Chấn, Văn Ha, Van Ke, Văn La, Văn Lâm, Vân Lung, Vân Lũng, Văn Trì, Vân Trì, Veal Cré Tenot, Việt Trì, Vin Vực Ni, Vinh, Vĩnh Bình, Vĩnh Bình (2), Vinh Hai, Vinh Hoa, Vĩnh Hy, Vĩnh Linh, Vĩnh Long, Vĩnh Lưu, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phú, Vĩnh Phúc, Vĩnh Phục, Vính Quế, Vĩnh Tân (1), Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trường, Vĩnh Yên, Vô Song, Vũ Lâm, Vũ Linh, Vu Xa, Vực Trô, Vũng Liêm, Vung Tau
X Xã An Ngãi, Xá Bào Trăng, Xã Cam Mỹ, Xá Cầu Xe, Xã Gia Ray, Xã Gia Tân, Xã Long Sơn (1), Xá Mới (2), Xã Tam Phước, Xa Thang Nhi, Xa Thang Nhi, Xa Thang Nhut, Xã Thang Tam, Xã Trảng Bôm, Xóm Ấp Chanh, Xom Ba Da, Xóm Bà Thiên, Xóm Bãi Xép, Xóm Ban, Xom Be Tre, Xóm Bến San, Xóm Bình Nguyên, Xóm Bưng Ðìa, Xom Cat Lai, Xóm Cầu Hin, Xóm Cầu Rồng, Xóm Cây Sanh, Xóm Cây Sộp, Xóm Cháy, Xóm Chiếu, Xóm Chính Lợi, Xóm Chợ, Xóm Chua Thanh, Xóm Chum Găng, Xóm Cói, Xom Da Bac, Xóm Ða Mẹ (1), Xóm Dầu Bình Thới, Xóm Ðé, Xóm Ðội Bảy Ti, Xóm Dùa, Xóm Dữa, Xóm Ðức Hạnh, Xóm Dương Dam, Xóm Giap, Xóm Giông, Xóm Gò Sồng, Xóm Gốc Gia, Xóm Gốe, Xóm Hóc, Xóm Hương Phùng, Xóm Khu Tượng, Xóm Kinh Mười Ba, Xóm Làng, Xom Mieu Lo, Xóm Mới, Xóm Mới (1), Xóm Moi Trong, Xóm Mỹ Ca, Xóm Mỹ Thanh, Xóm My Trung, Xóm Nhà Mát, Xom Nhu Lam, Xóm Niêm, Xóm Ông Ðô, Xom Ông Linh, Xóm Ông Phùng, Xóm Ông Trương, Xóm Pho, Xóm Phú Ðinh, Xóm Phước Mỹ, Xóm Rạch Bắp, Xóm Rạch Tàu, Xóm Soi (2), Xóm Sơn Thủy, Xóm Suối Ðá, Xóm Tà Lang, Xom Tan Lap, Xóm Tân Liêm, Xom Thi Tinh, Xóm Thu Ban Deu, Xóm Thương, Xóm Tram, Xóm Tre, Xóm Trong, Xóm Trông, Xóm Vàng, Xóm Xoai, Xuân Bách, Xuan Dam, Xuan La, Xuân Lộc, Xuan Nguyên, Xuân Sơn, Xuân Thiều, Xuân Thọ, Xuân Trach, Xuân Trĩ, Xuân Viên, Xuyên Mộc
Y Yau Vai, Ye Yen Sun Cay, Yen Bai, Yên Bái, Yên Bài, Yên Bình, Yên Cư, Yên Ðai, Yên Dung (1), Yên Ha, Yên Lô, Yên Minh, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Tai, Yên Thinh (1), Yên Xá