Europe | Asia | North America | South America | Africa | Australia

Afghanistan , Afghanistan , American Samoa , American Samoa , Bahrain , Bahrain , Bangladesh , Bangladesh , Bhutan , Bhutan , Brunei Darussalam , Brunei Darussalam , Cambodia , Cambodia , China , China , East Timor , East Timor , Hong Kong , Hong Kong , India , India , Indonesia , Indonesia , Iran , Iraq , Iraq , Israel , Israel , Japan , Japan , Jordan , Jordan , Kazakhstan , Kazakhstan , Kuwait , Kuwait , Kyrgyzstan , Kyrgyzstan , Laos , Laos , Lebanon , Lebanon , Macao , Macao , Malaysia , Malaysia , Maldives , Maldives , Mongolia , Mongolia , Myanmar , Myanmar , Nepal , Nepal , North Korea , North Korea , Oman , Oman , Pakistan , Pakistan , Palestinian Territory , Palestinian Territory , Philippines , Philippines , Qatar , Qatar , Saudi Arabia , Saudi Arabia , Singapore , Singapore , South Korea , South Korea , Sri Lanka , Sri Lanka , Syria , Taiwan , Taiwan , Tajikistan , Tajikistan , Thailand , Thailand , Turkmenistan , Turkmenistan , United Arab Emirates , United Arab Emirates , Uzbekistan , Uzbekistan , Vietnam , Vietnam , Yemen , Yemen

Vietnam

A A Shau, A Sơ Rô Amơ, An Bang, An Binh, An Bình (1), An Bình Thạnh (1), An Châu, An Dương, An Hà, An Hải, An Hải Phướng, An Hâu (1), An Hòa, An Hòa, An Khê, An Khê, An Lạc, An Lão, An Lợi, An Lương (1), An Ma, An Mỹ, An Ngãi (1), An Nhân, An Nhiên, An Nhơn, An Nhơn Xã, An Ninh, An Phú, An Phú Ấp, An Phu Dong, An Phú Phương (1), An Phước, An Pon, An Qứi, An Thạnh, An Thiếm, An Thoi, An Truc, An Vĩnh Phướng, An Xuân, Anh Sơn, Ap Bac Lan, Ap My Quo, Ap Rạch Soi, Ap Thanh Duong, Ap Vi Binh
Ấn Nam Ly, Ấp An Bình, Ấp An Ðiền, Ấp An Kroët, Ấp An Mỹ, Ấp An Nhơn (3), Ấp An Phú, Ấp An Phú, Ấp An Xuân, Ấp Ba (1), Ấp Bá Lan, Ấp Bá Lập, Ấp Bà Tiến, Ấp Ba Vinh, Ấp Bắc, Ấp Bào Cua, Ấp Bào Siêm, Ấp Bàu Sen, Ấp Bến Doi (1), Ấp Bên The, Ấp Bình Chánh, Ấp Bình Hiệp, Ấp Bình Hòa, Ấp Bình Hòa (1), Ấp Bình Hưng, Ấp Bình Khánh (2), Ấp Bình Lạc, Ấp Bình Lương (1), Ấp Bình Phó, Ấp Bình Phụng, Ấp Bình Qứi, Ấp Bình Tả (2), Ấp Bình Thạnh, Ấp Bình Thạnh (1), Ấp Bình Thương, Ấp Binh Trung, Ấp Bình Trung, Ấp Bình Yên, Ấp Both Ko Ky, Ấp Bung Riềng, Ấp Buo18i Cán, Ấp Cả Quản, Ấp Canlê, Ấp Cây Chàm, Ấp Châu Thới, Ấp Chợ, Ấp Chợ (1), Ấp Chô Bên, Ấp Chợ Dinh, Ấp Ða Thành, Ấp Ðại Nga (2), Ấp Ðại Tài (2), Ấp Dang Gia Dit, Ấp Dangia, Ấp Ðinh An (1), Ấp Dinh Ba, Ấp Ðịnh Hòa, Ấp Ðông An (1), Ấp Ðông Ðô, Ấp Ðông Lợi (1), Ấp Ðông Quì, Ấp Ðông Qứi, Ấp Ðông Thạnh (2), Ấp Dừa, Ấp Gia Tuốch, Ấp Giếng Mới, Ấp Gò Dinh, Ấp Hòa Ðức, Ấp Hòa Lạc, Ấp Hội Thanh, Ấp Hưng An, Ấp Hưng Hòa Tây (2), Ấp Hưng Lộc, Ấp Hưng Nghĩa, Ấp Kế Mỹ, Ấp Khánh Nghĩa, Ấp Khánh Phước (1), Ấp Kim Thạch, Ấp Kroët, Ấp Lạc Tr, Ấp Lâm Lộc, Ấp Lâm Phú, Ấp Lò Gốm, Ấp Lò Vôi, Ấp Lộc Lâm, Ấp Lộc Trác, Ấp Long Bình, Ấp Long Cát, Ấp Long Châu, Ấp Long Ðại, Ấp Long Hà, Ấp Long Hồ Hạ, Ấp Long Kiên I, Ấp Long Liên, Ấp Long Qứi, Ấp Long Sơn, Ấp Long Thạnh, Ấp Long Thạnh, Ấp Long Thạnh, Ấp Long Tương, Ấp Miểu, Ấp Mỹ An, Ấp Mỹ Chánh, Ấp Mỹ Ðiền (2), Ấp Mỹ Ðông, Ấp Mỹ Hiệp, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Mỹ Hòa (2), Ấp Mỹ Kiệm, Ấp Mỹ Lợi, Ấp Mỹ Lợi (1), Ấp Mỹ Long (2), Ấp Mỹ Thạnh, Ấp Mỹ Thới (5), Ấp Nam, Ấp Ngọc Hải, Ấp Nguyễn Thái Học, Ấp Nhì (1), Ấp Nhì (1), Ấp Nhơn Bình, Ấp Nhơn Khánh, Ấp Nhơn Lộc, Ấp Nhơn Phước, Ấp Nhuận Ốc, Ấp Nhứt (1), Ấp Nhứt (1), Ấp Ninh Bình, Ấp Ông Hiền, Ấp Ông Lang, Ấp Ông Tú, Ấp Phó, Ấp Phong Phú, Ấp Phú An, Ấp Phú Ðiền, Ấp Phú Ðiền, Ấp Phú Ðịnh, Ấp Phú Hòa (3), Ấp Phú Hòa (5), Ấp Phú Lợi, Ấp Phù Lý (1), Ấp Phú Minh, Ấp Phú Sơn, Ấp Phú Thạnh (2), Ấp Phú Thạnh (4), Ấp Phú Thọ, Ấp Phú Thuận (1), Ấp Phú Tịnh (2), Ấp Phum Lu, Ấp Phước Cang, Ấp Phước Hòa, Ấp Phước Thánh, Ấp Phước Tĩnh, Ấp Phương An, Ấp Rạch Bần, Ấp Rạch Giồng, Ấp Rừng Lá, Ấp Sáu, Ấp Sơn Thủy (2), Ấp Sông Phan, Ấp Sung Xuân, Ấp Suối Cát, Ấp Tam Tân, Ấp Tân An (1), Ấp Tân An (2), Ấp Tân An Thi, Ấp Tân Bình (1), Ấp Tân Bình (1), Ấp Tân Bình (2), Ấp Tân Ðiền (2), Ấp Tân Hà, Ấp Tân Long, Ấp Tân My, Ấp Tân Phú, Ấp Tân Phú, Ấp Tân Phú (1), Ấp Tân Thành (3), Ấp Tân Thạnh (4), Ấp Tây, Ấp Teurlang Ðông, Ấp Thành, Ấp Thanh Bình, Ấp Thanh Nam, Ấp Thanh Nguyên, Ấp Thanh Sơn (1), Ấp Thiẹn Ái, Ấp Thiện Lập, Ấp Thiện Long, Ấp Thiện Phước, Ấp Thiện Sơn, Ấp Thới Bình (5), Ấp Thới Hòa, Ấp Thới Thuận (4), Ấp Tiên Lợi, Ấp Trà Kha, Ấp Trạm Hành, Ấp Trảng, Ấp Trùm Tri, Ấp Trung (3), Ấp Trường Huê, Ấp Trường Sơn, Ấp Tư Tây, Ấp Vĩnh Bình, Ấp Vĩnh Bình, Ấp Vĩnh Ðông, Ấp Vĩnh Hanh Chàm, Ấp Vĩnh Hảo, Ấp Vĩnh Hưng, Ấp Vĩnh Phú, Ấp Vĩnh Tây (2), Ấp Vĩnh Thạnh (2), Ấp Xóm Hanh, Ấp Xóm Mới, Ấp Xuân Khai, Ấp Yên Thượng
Ải Hạ
B B'Phi Mour, B'sar Dit, B'Su M'Rao, Ba Be, Ba Ðông, Bà Dương, Bá Hạ, Ba Hòn, Ba Na, Ba Queo, Ba Ria, Ba Se, Ba Tơ, Ba Tri, Ba Vì, Ba Xat, Bắc Giang, Bắc Hà, Bắc Hà, Bắc Hội, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bác Mã, Bắc Ninh, Bắc Sơn, Bắc Sớn, Bắc Tà, Bắc Yên, Bạch Mã, Bai Chay, Bai Lang, Bãi Man, Bai Sương, Bai Tuong, Bản Àng, Bản Ăng, Bản Bang, Bản Bien, Ban Blech, Bản Bố Ổn, Bản Bon, Bản Chiềng Di, Bản Co, Bản Có, Bản Cong Na, Ban Cuc Lua, Ban Cui, Bản Ðá Bàn, Ban Den, Bản Giỏ (1), Bản Gùm, Bản Ha, Ban Hin Lom, Bản Hon, Bản Kam, Bản Khe Chè, Bản Kin, Bản Koa, Bản Lac, Bản Lêu, Ban Loh, Bản Luộc, Bản Ma, Bản Man, Bản Na Bâ, Bản Ngân, Bản Ngoa, Bản Nông Xang, Bản Pa Kan, Bản Pac Nhi, Bản Phán Tưa, Bản Pho, Bản Pho, Bản Phường, Bản Piên, Bản Ping, Bản Qua, Bản Suối Giang, Bản Suối Hôi, Bản Tchou, Bàn Thạch, Bản Thấu, Bản Tiane, Bản Van, Ban Xieong, Bản Yên, Bẩn Yên Nhân, Bằng Lũng, Bằng Trù, Bào Bình Hạ, Bảo Lạc, Bao Loc, Bao Tai, Bảo Thap, Bảo Yên, Bát Trang, Bàu Dòi, Bay Chè, Bẩy Ngang Sơ, Bến Bào, Bến Cá, Bến Cát, Bến Ðình, Bến Lức, Bến Thủy, Ben Tre, Berla (2), Bí Giàng, Biđong, Bien Hoa, Binh Ba, Bình Chánh, Binh Chau, Bình Chuẩn, Bình Ðại, Bỉnh Di, Binh Dong, Bình Ðông, Bình Ðông (2), Bình Ha, Binh Hai, Bình Hòa, Bình Hòa, Bình Hòa Xã, Bình Hưng, Binh Hung Hoa, Bình Kiều (1), Bình Lâu, Bình Liêu, Binh Long, Bình Quới, Bình Sơn, Bình Sum, Binh Tân, Binh Thai, Binh Thanh, Binh Thanh, Bình Thanh, Bình Thành, Bình Thạnh, Bình Thủy, Binh Tien, Bình Tr, Bình Trị Ðông, Bĩnh Trung, Bình Xá, Blao Klong Ner, Blao Srê, Bo Ba, Bo Quan, Bồ Sơn, Bon Bu Dap, Bon Ðak N'đrot, Bon Leng, Bon Poukol, Bon Tan Djiran B, Bondon, Bong Ha, Bồng Sơn, Bóng Suối, Boprau, Bu Diêng Kriêng (2), Bu Giam Ten, Bù Hóc, Bu Yal (1), Bùi Tiếng, Bưng Sé, Buôn Alê (1), Buôn Bedeur, Buôn Buk So (1), Buon Bur, Buôn Dhă Prŏng, Buôn Dru Dak Mam, Buôn Ðũng, Buôn Ea Yông, Buôn Enao, Buôn Hang Mbhă, Buôn Jeng Lan, Buôn Ju, Buôn Jung, Buôn Kao, Buôn Ké Blang, Buôn Klat, Buon Knir Ya Nue, Buôn Kô Sir, Buôn Kuop, Buôn M'trong, Buon Ma Thuot, Buôn Mhang, Buôn Niêng, Buon Pok Penh, Buôn Pưk Prong, Buon Treun Bon Tron, Bửu Long
C Cam Bao Ngoai, Ca Công, Cà Mau, Cai Be, Cai Lậy, Cái Răng, Cái Rồng, Cam Ðường, Cam Lâm, Cẩm Lâu Nam (1), Cẩm Phả, Cam Ranh, Cam Ranh, Can Gio, Can Lộc, Can Tho, Cao Bằng, Cao Ðình, Cao Lãnh, Cao Phong, Cao Xa Ha, Cat Ba, Cat Tien, Cầu Dịnh, Cầu Giát, Cau Ha, Cầu Thượng, Cây Dừa, Cây Quéo, Cây Tung, Cha Pai, Chắm Ché Húa, Cham Ta Lao, Chân Châu, Chan Tchay, Chánh Long, Chánh Oai (1), Châu Cầu, Chau Doc, Châu Làng Chánh, Chí Hòa, Chi Hối, Chi Lăng, Chi Lập (2), Chí Linh, Chi Phương, Chi Quan, Chiềng Cang, Chíng Nghĩa (2), Chinh Phú, Chính Trung, Chợ Búng, Chợ Gạo, Chợ Giữa, Chợ Hiếu, Chợ Kem, Cho Lach, Chơ Mơi, Chợ Mới, Chợ Phước Hải, Chom Son, Chu Mẫu, Chúc Sơn, Chung Cap, Chung Thuy, Cirlao Da Kop, Cnổng Hú, Cổ Dũng, Cổ Nhue, Cổ Viễn, Cốc Lếu, Coc Pouc, Cohia, Con Cuông, Con Dao, Con Yang Darlam, Cong Luận, Cộng Phú, Cong Thanh (3), Công Thôn, Cu Chi, Củ Chi, Cư Chinh, Cừ Lạc, Cú Lao, Cù Lao, Cu Lao Thu, Cua Can, Cua Lap, Cửa Lò, Cửa Thôn, Cuong Ha, Cương Linh, Cửu Yên (2)
D Da Loc, Da Thien, Da Ðeum (2), Da Hòa, Da Lat, Da Nang, Dai Mo, Dak Nhé (2), Dak Pek, Dak Rơleang, Dam Mon, Dam Thuy, Dan Lieo, Dan Mey, Dang Som, Dao Co To, Dat Do, Dè Alay Kour, Dè Bloutte Chorr, De Dang (1), Dền Thàng, Di An, Dĩ An, Di Linh, Dịch Trì, Dich Vong Trung, Diếm Xá, Dien Ban, Dien Bien Phu, Diện Biên Phủ, Diễn Châu, Dien Dien, Dien Khanh, Diên Khánh, Diêu Trì, Do Nha, Doan Vy, Doanh Châu, Doc Let, Dồn Lưống, Dồn Sợn, Dong Anh, Dồng Banh, Dong Giang, Dong Hoa, Dong Hoa Xoc, Dong Hoi, Dong Khu, Dong Quan, Dong Ra, Dong Thuong, Dồng Văn, Dồng Xoài, Doukia, Dũ Lộc, Duc Thinh, Dương Cảnh, Dương Cơ, Dương Lăng, Dương Liễu (2), Dương Luật, Dương Quang, Dương Thành, Duong To, Dương Tô, Duy Ðông (1)
Ð Ða Gia, Ða Hội, Ðá Lòn, Ða Tốn, Ðại Dính, Ðại Ðộ, Ðại Ðồng, Ðại Hanh, Ðại Hội, Ðại Khối, Ðại Lai, Ðại Lãnh, Ðại Lào, Ðái Sơn, Ðại Sơn, Ðại Tiêt, Ðại Vi, Ðại Yên, Ðâm Ðà, Ðan Nhiễm, Ðạo Thành, Ðáp Cầu, Ðèo Lãng, Ðiền Xá, Ðiệp Sơn, Ðinh An (1), Ðinh An (2), Ðĩnh Bĩnh Lộc, Ðịnh Hòa, Ðình Lập, Ðình Ngọ, Ðịnh Quán, Ðinh Thôn, Ðố Sơn, Ðoan Xá, Ðoàn Xá, Ðôn Hậu, Ðồng Bộ, Ðồng Cốc, Ðông Côi, Ðồng Dụ, Ðông Dư Thượng, Ðỏng Go, Ðồng Gội, Ðông Hà, Ðông Hai (2), Ðông Hòa, Ðông Hội, Ðộng Hỏi, Ðông Hưng (1), Ðông Hương, Ðông Khê, Ðồng Khê Sâu, Ðồng Lâm, Ðồng Lư, Ðồng Mặc, Ðông Mỹ (2), Ðồng Ngọ, Ðồng Phú, Ðông Phước, Ðông Sa, Ðồng Sâm, Ðông Tác (1), Ðông Thai, Ðông Thanh, Ðông Thôn, Ðống Thôn, Ðơng Tiêng Liêng, Ðông Tru, Ðong Vang, Ðức Hòa, Ðức Hòa, Ðục Khê, Ðức Lập, Ðức Long, Ðưc Thọ, Ðưc Trọng
E Erang
F Fimnom
G Ga Ngòi Hóp, Ganh Dau, Giạ Cát, Gia Lâm Pho, Gia Luận, Gia Nghĩa, Gia Thiện, Gia Thượng, Giai Lạc, Gian Khâu, Giang Ché, Giảng Vũ, Giap Ba, Giáp Tam, Giáp Vinh Yên, Giong Rieng, Gìồng Trầu, Giồng Trôm, Giồng Tú Ðiền, Gò Công, Gò Dầu Hạ, Go Dua, Go May, Gố Thổ, Gow Tow
H Hoàn Lão, Hà Bàng, Hạ Biên, Hà Bình (1), Hạ Ðoạn, Hạ Ðoạn, Hà Ðông, Ha Giang, Ha Lam, Hà Lan (2), Hà Linh, Hà Lời, Hà Lợi Trung, Ha Long, Hạ Lý, Hà My Tây (2), Hà Nám, Hà Quảng (1), Hà Quảng (4), Hà Tây, Ha Tia, Ha Tien, Ha Tinh, Ha Tou, Hà Trung, Hải Dương, Hải Giang (1), Hải Hậu, Hai Phong, Hăi Thôn, Hải Yên, Hàm Ninh, Hàm Tân, Hàn Thượng, Hang Kie, Hang Suối, Hạnh Ðàn, Hanoi, Hào Gia, Hao Nam, Hao Su Ngai, Hậu Dương, Háu Nữ, Hâu Thon, Hiến Hào, Hiệp Hòa, Hiệp Hòa, Hiếu Nhơn, Hiếu Xương, Ho Chi Minh City, Ho Coc, Hồ Ðá, Hố Nai, Ho Tô, Ho Tram, Hòa Bình, Hòa Bình, Hòa Bình, Hòa Bình, Hòa Ðình, Hòa Lạc, Hoa Si Pan, Hoa Yên, Hoài Dưc Phủ, Hoan Chung, Hoàn Giáp, Hoằng Hóa, Hoằng Lễ, Hoàng Lỗ, Hoang Mai, Hoàng Mai, Hoàng Ngà, Hoằng Nghĩa, Hoàng Su Phì, Hoàng Xá, Hoằng Xá, Hoat, Hoi An, Hội Mỹ, Hội Sơn (2), Hon Khoai, Hòn Một, Hớn Quản, Hồng Ngự, Hong-chong, Houei Tia, Huân Cát, Hue, Hung Ha, Hưng Long, Hưng Lương, Hưng Nhơn (2), Hưng Yên, Hương Bá Thước, Hương Cầu Ngang, Hướng Ðạo, Hương Gia, Hương Sơn, Hương Tân Lạc, Hương Thũy, Hương Trà, Hương Vỹ, Hữu Biêt, Hữu Cung, Hữu Hưng, Hữu Thường, Huỳnh Giãng, Huỳnh Trung
I Ich Vinh
K Kala, Kao R'thi, Ke Ga, Ké Nách, Kế Sách, Kỳ Sơn, Kẻ Tắt, Kem Phieng, Khắc Niệm Hạ, Khang Quy, Khau Chay, Khê Chuôi, Khê Khoai, Khế Lau, Khu Chi Lăng, Kiao Loung, Kiến An, Kiến Ðức, Kiên Lương, Kiến Văn, Kiều Ðại, Kiều Sơn, Kil Kout (2), Kim Áng, Kim Bảng, Kim Bôi, Kim Côn, Kim Nguyên, Kim Nội, Kim Quan, Kim Sơn, Kinh Dinh, Kinh Kia, Klong Trau, Ko Ong, Koc Pai, Koc Phong, Kon Barr, Kon Cho Dri, Kon Klang, Kon Plong, Kon Pong, Kon Rơbang, Kon Rung (1), Kon Tum, Kon Tum, Kon Tum Kơ Nâm, Kon Tum Kơ Pang, Kon Von Kla, Konteh Sre Pong, Krela Goul, Kroun, Kung Ma, Kỳ Anh, Kỳ Vĩ
L Long Khanh, Lang Lu, Lá Cam, La Gi, La Gian, La Phu, La Phù, La Phù, La Vân (2), Lac Binh, Lạc Dương, Lac Nghĩa, Lạc Thành, Lạc Thành, Lagan, Lahon (1), Lai Châu, Lai Sơn, Lái Thiêu, Lai Vung, Lam Cầu, Lâm Xuyên, Lan Duong, Lan Ha Bay, Lan Hung, Lan Trà, Làng Bang, Làng Ben, Láng Cà Thi, Làng Cac, Làng Cào, Làng Cay, Làng Chàng, Làng Chiên (1), Làng Chiêu, Lang Co, Làng Còu, Làng Dak Tung, Làng Dâng, Lang Danh, Làng Dương, Lang Gi, Làng Ha, Làng Hạ, Lang Ham Các Gia, Làng Hoa (2), Làng Ke Ná Bong, Làng Khoa, Lang Kiem, Làng Kon Hơjao, Làng Lap, Làng Lau, Làng Liễu, Lang Lủ, Làng Mán, Làng Me, Làng Mõ, Làng Môn, Làng Ngu, Làng Qua (1), Làng Re, Lạng Sơn, Làng Song Ca, Làng Sung, Làng Thành, Làng Tiên Cát, Làng Tiêng, Làng Trang, Làng Tri, Lang Va, Làng Xa, Làng Xao Vang, Lao Bao, Lao Cai, Lao Chải, Lão Lý Tchay, Lão Phong, Lao San Chay, Lao Tchay, Lập Trí, Lệ Kỳ, Lệ Trung, Lê Vinh, Lễ Xuyên, Leu To, Lien Son, Liên Trì (3), Liên Trì (4), Liễu Giai, Liêu Trì (1), Lin Luồng, Linh Xúân, Linh Xuân Thôn, Lỗ Hùm (1), Lo Sui Tong, Lò Vân, Loc An, Lóc Ða, Lộc Ðậi, Lôc Hải, Lôc Hòa, Lộc Hòa, Lôi Ðộng, Long An, Long Bình, Long Bình, Long Bình, Long Châu, Long Ðiền (1), Long Hai, Long Hai, Long Khanh, Long Khanh, Long Thành, Long Thạnh Mỹ, Long Vân, Long Xuyên, Loung Co, Loung Kam, Loung Meing, Lực Hánh, Lung Co (1), Lũng Niêo, Lũng Tiềm, Lương Hà, Lương Kê, Luong Son, Lương Sơn, Lưu Xá, Lý Hòa, Ly Son, Ly Tzeu Ping
M Man Linh, My Hoa, My Khanh, Ma Phan, Madagui, Mai Chau, Mai Chầu, Mai Dich, Mai Hạ, Mai Hạ, Man Phung, Manline, Mạo Khê, Mễ Trì, Mèo Thôn, Mèo Vạc, Mewal, Mia Xu, Miếu Ông, Minh Nông, Minrong Sekang, Mộc Châu, Mộc Hóa, Môc Hoàn, Móng Cái, Mông Dương, Mù Cang Chải, Mui Ne, Mường Hum, Mường Khaa, Mường Khương, Muong Mua, Mương Theng, Mỹ An, My Binh, Mỹ Ðuc, Mỹ Hậu, Mỹ Khê, Mỹ Khê (1), Mỹ Lại (1), Mỹ Lộc, My Luong, Mỹ Phước, Mỹ Thạch, My Tho, My Thuan, Mỹ Trạch, Mỹ Xuyên, Mỹ Yên
N Nà Ay, Na Dao Tổng, Nà Dong, Nà Giảo, Na Hang, Na Hang, Nà Khiêng, Na Liem, Na Ma Len, Na Ngô, Na Pa, Nà Pài (2), Na Sao, Na Thôn, Na Tong, Năm Căn, Năm Căn, Nam Cap, Nam Ðịnh, Nam Du, Nam Giao, Nam Hoa, Nậm Hoắc, Nam Khê, Nam Liên, Nam Long, Nam Mẫu, Nam Pi, Nam Quất, Nam San, Nam Thành, Nam Toun, Nam Tu Liem, Nam Uieu, Nam Xương, Nam Yên, Namoan, Nan Giang, Nang Thău, Nem Ha, Nga Sơn, Ngải Sơn, Ngân Cẩu, Ngân Câu (2), Nghi Sơn, Nghĩa Ðô, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lộ, Nghĩa Lộ, Nghĩa Tín, Ngo Bu, Ngô Xa, Ngọc Chấn, Ngọc Khám, Ngọc Lien, Ngọc Quang, Ngọc Sơn, Ngọc Tĩnh, Ngoc Vong, Ngọe Trúc, Nguyên Khê, Nguyên Ngoại, Nguyễn Thôn, Nguyệt Hạng, Nguyệt Hòa, Nh Bàng, Nha Moi Trong, Nha Trang, Nhà Việc, Nhân Lý, Nhàn Thanh, Nho Quan, Nhơn Ðúc, Nhơn Long, Nhơn Trạch, Như Thức, Nhuệ Thon, Niêm Sơn, Ninh Binh, Ninh Hai, Ninh Hải, Ninh Hòa, Ninh Lão, Ninh Môn, Ninh Phuoc, Ninh Van Bay, Noi Bai, North Island
Ô Ô Quy Hồ
P Phu Binh, Pa Hun, Pa Hiem (1), Pá Sãn, Pac Xin, Pan Linh, Pan Pho Piao Bong, Pan Phó Tchay, Pắo Cap, Phả Lại, Phai Mai, Phan Kơng Su, Phan Rang, Phan Rí, Phan Ri Cua, Phan Thiet, Phát Chi, Pho Bang, Phố Cò, Phố Cũ, Pho Mới, Pho Trach, Phò Trì, Phong An, Phong Ðiền, Phong Mỹ (2), Phong Nam Thọ, Phong Ngũ (1), Phong Nha, Phong Phú, Phong Tân Thái, Phong Thổ, Phú An, Phú Bình, Phù Cát, Phú Ða, Phú Ðổ, Phú Ðức, Phú Dương (1), Phú Hạnh (5), Phú Hiệp, Phú Hiệp, Phú Hiệp (2), Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Hòa, Phú Hữu, Phú Khê (1), Phú Khê (2), Phú Khương, Phú Kim (3), Phù Lai, Phú Lâm, Phú Lỗ, Phu Lo Dong, Phu Loc, Phú Lộc (1), Phú Lợi, Phú Lợi, Phú Long, Phú Lương, Phú Lương (2), Phu Lưu, Phù Lưu Tế, Phủ Lý, Phú Môi, Phú Mỹ, Phú Mỹ, Phú Mỹ Tây, Phú Nặng, Phu Nhi, Phú Nhơn, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Phù Ninh, Phú Phong, Phú Quí, Phú Quí, Phu Quoc, Phú Quý, Phú Riềng, Phú Riềng Sron (1), Phú Tài (1), Phú Th, Phu Thanh, Phú Thanh, Phú Thạnh, Phú Thạnh, Phú Tho, Phú Thọ, Phú Thọ, Phú Thọ Hòa, Phú Thú, Phú Thuân, Phú Thương Thôn, Phú Triều, Phu Trung, Phú Trung, Phú Vang, Phú Vang (1), Phú Xá, Phu Yen, Phu-Kinh-Mon, Phúc Lai, Phúc Trì, Phúc Yên, Phum Banteai Dek, Phum Cần Chai Krom, Phum Lovéa, Phùng Thôn, Phước An, Phuoc Buu, Phước Ðổng (1), Phước Hậu, Phuoc Hoi, Phước Lai, Phước Lộc Xã, Phuoc Long, Phước Lương, Phước Lý, Phuoc Mai, Phước Mỹ, Phước Sơn, Phuoc Thanh, Phước Thiền, Phường An Thương, Phường Chày, Phường Hà Khê, Phương Hài, Phường Hòa (1), Phương Lâm, Phương Lâm, Phương Mao, Phường Mỹ Thành, Phương Phi, Phường Quang San, Phường Sáu, Phương Thái, Phuong Tri, Phương Trì, Phương Viên, Plé Brang T”pé (1), Plei Brel (2), Plei Brêng, Plei Chuêt, Plei Gơl, Plei Groi, Plei Hơlăng, Plei Ja Bruk Rơngol, Plei Kênh Ea H”dang, Plei Kêp, Plei Khưn, Plei Kơtêng, Plei Poô Xoi, Plei Poui, Plei Rông Dup, Plei Trăm (2), Plei Yan (3), Pleiku, Pong Thon, Port Campha, Poum Ban, Pu Luong
Q Qua Phố, Quản Bạ, Quận Ðăng (2), Quan Keong, Quan Lạn, Quan Tình, Quan Tom, Quang Hanh, Quảng La, Quảng Lãm, Quảng Nap, Quang Ngai, Quang Ninh, Quảng Ninh, Quảng Phú (1), Quang Suối, Quang Tri, Quảng Trị, Quế Dương, Quế Phong, Qui Chính, Quí Hòa, Qui Thung, Quy Nhon, Quy Thượng, Quyền Hoành, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lôi, Quỳnh Nhai
R Rach Meo, Rac Ngoi, Rach Gia, Ri Hill, Riong Serignac, Riong Thô (1), Ro Ngoi, Rống Vong
S Sa Ðéc, Sa Huynh, Sa Pa, Sa Pả, Sà Phìn, Sa Vi Xom, Sa-Dan, Sai Dong, Sầm Sơn, San Sả Hồ, Sen Toung, Sao Mo Phing, Sholon, Siao Mi Ti, Sin Cao, Sín Chải, Sin Than, Sốc Côn, Sốc Cup Ðe, Soc Trang, Som Quc, Sơn Ðình, Sơn Ðồng, Sơn La, Sơn Lộc, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Sông Bé, Song Cau, Song Mai, Sông-Bé, Sop Cop, Sou Mia Quan, Sung Lu Chay, Súng Mong, Suối Cát (2), Suối Hải, Suối Rem
T Trại-Hầm, Tan Binh, Thanh My, Tả Chung Hồ, Ta Ho, Ta Lai, Ta Lan Than, Ta Lang (2), Ta Ly, Ta Nia, Tả Phìn, Tả Van, Tac Ai, Tài Xá, Tak Xa, Tali Teu Tou, Tam Bình, Tam Bình, Tam Ðảo, Tam Ðiệp, Tam Hà, Tam Hiệp, Tam Ky, Tam Phúc, Tam Qui, Tam Thiên, Tam Tòa, Tám Xá, Tan An, Tân An, Tân An, Tân An, Tân An, Tân Bình, Tân Ðiền, Tân Ðông Hiệp, Tan Hiep, Tân Hiệp, Tan Hoa, Tân Hội, Tân Hội (1), Tan Huong, Tân Kiên, Tân Kỳ, Tân Lộc, Tân Lương, Tân Lưu, Tân Mỹ (1), Tân Nhiều, Tan Phong, Tan Phong, Tân Phú, Tan Phu Trung, Tân Phước Khánh, Tân Quang, Tấn Tài, Tân Tạo, Tân Tạo, Tân Thành, Tân Thạnh, Tân Thành (1), Tan Vang, Tang Jran Dring, Tang Klang, Tang My, Tăng Nhơn Phú, Tanh Châu, Tây Dắng, Tây Hồ, Tây Ninh, Tây Phong, Tay Phuong, Tây Tựu, Tcha Loung (2), Tché Réou, Tề Lé, Ten Sao Phin, Teurnoun, Thác Bà, Thạch Khôi, Thach Loi, Thạch Thành, Thái Bình, Thái Nguyên, Thái Thiên, Thăng Bình, Thăng Ðông (1), Thăng Ðức, Thanh - Am, Thanh Am, Thanh Bình, Thanh Cao Trai, Thanh Cương, Thanh Ðông (1), Thạnh Ðức, Thanh Ghon, Thanh Hải, Thanh Hóa, Thánh Hương, Thanh Khê, Thanh Lâm, Thạnh Lộc, Thạnh Mỹ, Thạnh Mỹ, Thạnh Mỹ Tây, Thanh Nhan, Thanh Phước An, Thanh Quang, Thanh Thù, Thanh Tri, Thanh Xương, Thap Muoi, Thê Ðồng, Thè Lé Van, Thế Rương, Thế Thạnh (1), Thiện Chánh (1), Thiện Giáo, Thiện Kế, Thiên Niệm, Thinh Làng, Thion Thar Kao, Thọ Linh, Thổ Tăng, Thới Bình, Thôn An Ðô, Thôn An Dương, Thôn An Hòa, Thôn An Ninh, Thôn An Truyền, Thôn An Vân Thượng, Thôn Bảo An, Thôn Bình An, Thôn Bình Hưng, Thôn Cam Lộ, Thôn Cảnh Dương, Thôn Cát Lợi, Thôn Chung Mỹ, Thôn Ðắc Nhơn, Thôn Ðiền Hạ, Thôn Ðô Vinh, Thôn Ðông Giang, Thôn Dư Khánh, Thôn Dương Phẩm, Thôn Dương Xuân Hạ, Thôn Hải Các, Thôn Hiếu Thiện, Thôn Hò Ða, Thôn Hòa Ða, Thôn Hội Diêm, Thôn Khánh Cam, Thôn Khánh Tường, Thôn Kim Long (1), Thôn Lạc Nghiệp, Thôn Lại Thê, Thôn Lập An, Thôn Lập Ðình, Thôn Mán, Thôn Mụ Khâm, Thôn My An, Thôn Mỹ Ca, Thôn Mỹ Nghĩa, Thôn Mỹ Nghiệp, Thôn Mỹ Nhơn, Thôn Mỹ Phước, Thôn Nghĩa Hi, Thôn Nhan Biều (1), Thôn Núi, Thôn Phú Ân Bắc, Thôn Phú Vinh, Thôn Phú Xương, Thôn Phước Hung, Thôn Phước Lộc, Thôn Phước Sơn, Thôn Phước Tuy, Thôn Phương Diên, Thôn Quật Xá, Thôn Sơn Hải, Thôn Tam Lang, Thôn Tân Hội, Thôn Tân Mỹ (1), Thôn Thái An, Thôn Thái Dương Hạ, Thôn Thái Thông, Thôn Thế Chí Ðông, Thủy Dương, Thôn Trà Long, Thôn Trị Thủy, Thôn Trung, Thôn Trường Giang, Thôn Từ Thiện, Thôn Văn Dương, Thôn Vĩnh Ðiềm Trung, Thôn Vĩnh Thanh, Thôn Vinh Thuan, Thôn Xuân Lạc, Thôn Xuân Lỗ, Thông Tây Hội, Thông Tây Hội, Thốt Nốt, Thu Dau Mot, Thủ Ðức, Thu Lô Phường, Thuan An, Thuận An, Thuận Biên, Thuận Thanh, Thuận Thiên, Thuận Tốn, Thượng Châu, Thượng Ðinh, Thượng Ðình, Thường Son, Thuong Thon, Thượng Thôn, Thượng Thộn, Thương Xà (2), Thuy Lap, Thụy Phương, Thủy Triều, Ti Mỏng Vạn, Tích Sơn, Tiên Dược Hạ, Tiên Hai, Tiện Hội, Tiên Nơn, Tiên Tân, Tiến Thành, Tiền Tiệp, Tiên Trà, Tiên Wán Teau, Tien Yer, Tin Vu, Tĩnh Gia, Tinh Xa, Toan Tố, Tổng Cang, Trà Bao, Trà Khê (1), Tra Lo, Trà Vinh, Trại Dinh, Trai Ðỏ, Trại Kênh, Trai Mat, Trại Vang, Trại Xuân, Tràm Chim, Trảng Bàng, Trang Liet, Trí Ðạo, Tri Lê, Tri Tôn, Triệu Phong, Trực Cát, Trung An, Trung An, Trung Chải, Trung Chánh, Trung Lập, Trung Mậu, Trung Ngoal, Trung Trang, Trung Văn, Truong Dong, Trương Lâm, Truông Mít, Trương Tần, Truong Tay, Trượng Trâu, Trương Xuân Dông (1), Tu Long, Tư Nghĩa, Tụ Nhân, Tu Son, Tử Tế, Tư Trang, Tuân Cáo, Tuan Chau, Tuần Giáo, Tuy An, Tuy An, Tuy Hoa, Tuy Luật Mỹ, Tuy Phong, Túy Phong 7 (1), Túy Phong 8, Tuy Phươc, Tuyên Hóa, Tuyên Quang
U Uat Luy, Ung Hoa, Uông Bí, Uy Vien
V Vạ-Cháy, Van Cat, Văn Chấn, Văn Ha, Van Ke, Văn La, Văn Lâm, Vân Lung, Vân Lũng, Vạn Ninh, Van Quang, Văn Trì, Vân Trì, Veal Cré Tenot, Vị Thanh, Việt Trì, Việt Yên, Việt Yen (2), Vin Vực Ni, Vinh, Vĩnh Bình, Vĩnh Bình (2), Vĩnh Cửu Lỏi (1), Vĩnh Cửu Lỏi (2), Vinh Hai, Vinh Hiep, Vinh Hoa, Vĩnh Hy, Vĩnh Lai, Vĩnh Linh, Vĩnh Long, Vĩnh Lưu, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phú, Vĩnh Phú (1), Vĩnh Phúc, Vĩnh Phục, Vính Quế, Vĩnh Qưới, Vĩnh Tân (1), Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trường, Vinh Xuong, Vĩnh Yên, Vĩnh Yên, Vô Song, Vu Bản, Vũ Lâm, Vũ Linh, Vu Xa, Vực Trô, Vũng Liêm, Vung Tau
X Xuan An, Xã An Ngãi, Xá Bào Trăng, Xã Bình Hòa, Xã Cam Mỹ, Xá Cầu Xe, Xa Dau Giay, Xã Do Lai, Xã Gia Kiêm, Xã Gia Ray, Xã Gia Tân, Xạ Hưng, Xã Long Mỹ, Xã Long Phước, Xã Long Sơn (1), Xá Mới (2), Xã Phước Thọ, Xã Tam Phước, Xã Tân Phát, Xa Thang Nhi, Xa Thang Nhi, Xa Thang Nhut, Xã Thang Tam, Xã Trảng Bôm, Xay Cap, Xéo Van Lin, Xich Ngọc, Xin Man, Xóm An Ðinh, Xóm Ấp Chanh, Xom Ba Da, Xóm Bà Thiên, Xóm Ba Trại, Xóm Bãi Trại, Xóm Bãi Xép, Xóm Ban, Xom Be Tre, Xóm Bến San, Xóm Bình Co, Xóm Bình Nguyên, Xóm Bưng Ðìa, Xóm Bưng Tre, Xom Cat Lai, Xóm Cầu Hin, Xom Cau Loi, Xóm Cầu Rồng, Xom Cây Gia, Xóm Cây Sanh, Xóm Cây Sộp, Xóm Cháy, Xóm Chiếu, Xóm Chính Lợi, Xóm Chợ, Xóm Chua Thanh, Xóm Chum Găng, Xóm Cói, Xóm Côn, Xom Da Bac, Xóm Ða Mẹ (1), Xóm Dầu Bình Thới, Xóm Ðé, Xóm Ðội Bảy Ti, Xóm Ðồn, Xóm Dùa, Xóm Dữa, Xóm Ðưc Bà, Xóm Ðức Hạnh, Xóm Dương Dam, Xóm Giap, Xóm Giông, Xóm Giu Chong, Xóm Gò Sồng, Xóm Gốc Gia, Xóm Gốe, Xóm Hóc, Xóm Hòn Ðất (1), Xóm Hương Phùng, Xóm Khu Tượng, Xóm Kinh Mười Ba, Xóm Kinh Xáng, Xóm Làng, Xom Mieu Lo, Xóm Mới, Xóm Mới (1), Xóm Moi Trong, Xóm Mũi, Xóm Mỹ Ca, Xóm Mỹ Thanh, Xóm My Trung, Xóm Mỹ Xuân, Xóm Nhà Mát, Xom Nhu Lam, Xóm Niêm, Xóm Ông Ðô, Xom Ông Linh, Xóm Ông Phùng, Xóm Ông Trương, Xóm Pho, Xóm Phú Ðinh, Xóm Phước Mỹ, Xóm Qứi Thạnh, Xóm Rạch Bắp, Xóm Rạch Tàu, Xóm Sa Thiêm, Xóm Soi (2), Xóm Sơn Thủy, Xóm Suối Ðá, Xóm Tà Lang, Xóm Tam, Xom Tan Lap, Xóm Tân Liêm, Xóm Tên, Xom Thi Tinh, Xom Thiêc, Xóm Thu Ban Deu, Xóm Thương, Xom Trang, Xóm Tram, Xóm Tràm Cửa, Xóm Tre, Xóm Trong, Xóm Trông, Xóm Trương Quít, Xóm Úc Càn Trên, Xóm Van Hanh, Xóm Vàng, Xóm Xoai, Xu Pau, Xuân Bách, Xuân Ðài, Xuan Dam, Xuân Ðào, Xuân Dục, Xuân Hòa, Xuân Hòa (2), Xuan La, Xuân Lộc, Xuan Nguyên, Xuân Sơn, Xuân Thiều, Xuân Thọ, Xuân Thới Thượng, Xuân Trach, Xuân Trĩ, Xuân Trường, Xuân Viên, Xuyên Mộc
Y Yau Vai, Ye Yen Sun Cay, Yen Bai, Yên Bái, Yên Bài, Yên Bình, Yên Cư, Yên Ðai, Yên Dung (1), Yên Ha, Yên Khê, Yên Lan, Yên Lô, Yên Minh, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Phú, Yên Tai, Yên Thinh (1), Yên Tho (1), Yên Xá